... ...
Email
Titulka

O spoločnosti

Spoločnosť CARTECH spol. s r.o., Šaľa bola založená v roku 1992.

Cieľom našej spoločnosti bolo vybudovanie centra pre motoristov, kde zákazníkom kompetentne poskytneme poradenstvo pri technických kontrolách.

Pravidelne sa spolu s našimi pracovníkmi vzdelávame a chceme, aby základom našej spolupráce bola čestnosť, slušnosť a poctivosť.

18.11.1994 získala spoločnosť CARTECH prvú Autorizáciu kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel od Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR. Súčasne sme spustili na dvoch kontrolných linkách technické kontroly všetkých kategórií vozidiel.

Stanica technickej kontroly v Šali je od 1.1.2000 prevádzkovaná ako fyzická osoba pod názvom: STK Šaľa – Alena Koštialiková.

22.05.2000 nám Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR udelilo Oprávnenie a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol č.0778. Spočiatku sa emisné kontroly vykonávali len na zážihových /benzínových/ motoroch s palivom benzín, od 16.4.2002 s palivom LPG a CNG.

Od 09.12.2002 sme držiteľom Oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol vznetových/dieselových/ motorov.

Budovanie komplexnej starostlivosti o vozidlá našich zákazníkov viedlo k rozhodnutiu vybudovať pracovisko kontroly originality. 14.05.2007 nám bolo Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali udelené povolenie na zriadenie a 16.11.2007 udelené Oprávnenie na vykonávanie kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel.

V našej STK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám.

  • minimálne čakacie doby,
  • profesionálny prístup,
  • odborný a skúsený personál,
  • náš areál ponúka všetko, čo automobil potrebuje podľa údajov výrobcu vozidla.

e-mail

home