... ...
Email
Titulka

POMOC FARMÁROM

Skončila Vám platnosť tzv. C-značky alebo ste po novom nútený zaobstarať si tzv. Farmársku značku

(F-značku)? Sme tu pre Vás s našou novou službou, ktorá žne farmársky úspech.

Od 1.1.2020 je v platnosti novela zákona, ktorá ukladá povinnosť prevádzkovateľovi vozidla používaného výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Ide prevažne o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné vozidlá za traktory, pracovné stroje samohybné a pracovné stroje nesené, ktoré boli podomácky vyrobené alebo boli komerčne vyrobené pred 1. júlom 2009. Vozidlám s udeleným vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou sa prideľuje zvláštne evidenčné číslo s písmenom F, tzv. farmárska značka, ktorá má platnosť 10 rokov. Nová F-značka tak nahradí doterajšie označenie, ktoré farmári poznali ako C-značku.

Vozidlám s takýmto evidenčným označením bude umožnená jazda aj po cestách I. a II. triedy pri presune za prácami na poli v rámci určeného obhospodarovaného územia. S ohľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky aj samotných vodičov malotraktorov, musia splniť minimálne požiadavky na podomácky vyrobené vozidlá. V rámci procesu udelenia vnútroštátneho schválenia vozidla je potrebné absolvovať zvláštnu technickú kontrolu. Nakoľko si uvedomujeme, že najmä v týchto ťažkých časoch je potrebná vzájomná spolupatričnosť, rozhodli sme sa vyjsť v ústrety malým a stredným farmárom a v rámci našich možností prispieť k tomu, aby sa im žilo ľahšie. Ako jediní v okolí ponúkame možnosť vykonať zvláštnu technickú kontrolu priamo u prevádzkovateľa vozidla – farmára v jeho sídle a to bez ohľadu na počet kontrolovaných vozidiel. Je nám to umožnené aj preto, že nejde o plnohodnotnú technickú kontrolu pravidelnú, kde by sa kontrolovali všetky technické požiadavky platné pre dané vozidlo. Sme vybavení špeciálnym vozidlom s mobilným záznamovým zariadením, prostredníctvom ktorého vykonávame predpísané úkony a to kontrolu:

  • funkčného osvetlenia vozidla,
  • brzdového zariadenia,
  • zvuku vozidla,
  • spájacieho zariadenia a
  • zvláštneho oranžového svetla.

Novela zákona, ktorá priniesla zmeny vo vydávaní značiek priniesla okrem bezpečnosti na cestách aj iné pozitíva. Po novom budú namiesto troch platiť až 10 rokov. Poľnohospodári však teraz musia značky vydané v minulosti vrátiť na polícii, ktorá im po technickej kontrole vydá nové už s označením F. Ak značky nevrátia najneskôr do dňa skončenia ich platnosti, hrozí im pokuta 50 až 100 eur.

Ak máte záujem o absolvovanie takejto zvláštnej technickej kontroly alebo sa potrebujete poradiť, kontaktujte nás, prosím, telefonicky 0918 118 013 alebo e-mailom na stksala@stksala.sk.

Ďakujeme, že využívate naše služby a prajeme veľa zdravia.

Kolektív STK Šaľa

email

home