... ...
Email
Titulka

Technická kontrola

Cenník technických kontrol

Platný od 01.07.2020

Kód kontroly Technické kontroly pravidelné a opakované v plnom rozsahu Cena v € s DPH 20 %
1 Osobné motorové vozidlá (M1, N1), motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/hod. (L5,L7) 40,- €
7 opakovaná kontrola do 60 dní 16,- €
36 opakovaná kontrola (M1,N1,N1G) v deň pravidelnej kontroly 9,- €
10 Osobné motorové vozidlá (M1, N1) – pohon plyn+ R KAT 44,- €
21 opakovaná kontrola do 60 dní 19,- €
2 Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy (M2, M3, N2, N3), kolesové traktory nad 40 km/hod. (T5) 69,- €
8 opakovaná kontrola do 60 dní 31,- €
16 Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy (M2, M3, N2, N3, N3G) – plynový pohon 75,- €
23 opakovaná kontrola do 60 dní 31,- €
25 Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1), ľahké prípojné vozidlá za traktory s celkovou hmotnosťou do 1,5 t (R1) 25,- €
26 opakovaná kontrola do 60 dní 10,- €
3 Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4), prípojné vozidlá za traktory s celkovou hmotnosťou nad 1,5 t (R2, R3, R4) 36,- €
19 opakovaná kontrola do 60 dní 16,- €
37 Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O3,O4) 49,- €
19 opakovaná kontrola do 60 dní 16,- €
5 Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle (L1, L3, L4), ľahké troj- a štvorkolesové mot. vozidlá (L2, L6) 29,- €
24 opakovaná kontrola do 60 dní 10,- €
6 Kolesové traktory do 40 km/hod. (T1, T2, T3, T4) 60,- €
4 opakovaná kontrola do 60 dní 24,- €
50 Kontrola na vydanie prepravného povolenia - ECMT motorového vozidla (N2, N3) 121,- €
8 opakovaná kontrola do 60 dní 31,- €
60 Kontrola na vydanie prepravného povolenia – ECMT prípojného vozidla 75,- €
19 opakovaná kontrola do 60 dní 16,- €

Súvisiace služby:

Kód:

 • 13 Pridelenie kontrolnej nálepky ...3,50 €
 • 22 Pridelenie a vystavenie nového osvedčenia ...2,50 €
 • 17 Vystavenie certifikátu ECMT ...2,- €
 • 09 Administratívna kontrola všetkých kategórií ...9,- €
 • 29 Vystavenie a potvrdenie zhodnosti fotokópie ...4,- €
 • 100 Doplnenie techn. údajov vozidla pri dovoze ...12,- €
 • 120 Dovažovanie valníkových vozidiel pri technickej kontrole ...30,- €
 • 41Zvláštna kontrola osobných automobilov ...15,- €
 • 42zvláštna kontrola nákladných automobilov ...25,- €
 • 43správne konanie - uznanie výnimiek ...99,- €
 • 111Dopravné náklady za 1 km ...0,70,- €
 • 112Čas strávený na ceste za 1 hodinu ...11,90,- €
 • 113 Vozidlá s obmedzenou prevádzkou kategórie T,C,PS ... 69,- €
 • 114 Vozidlá s obmedzenou prevádzkou kategórie R ... 39,- €

e-mail

home