... ...
Email
Titulka

Technická kontrola

Zoznam kontrolných úkonov

Stupne klasifikácie:

  • A - ľahká chyba
  • B - vážna chyba
  • C - nebezpečná chyba

 Kód

  Popis chyby

Druh chyby

 100  Identifikácia a odchýlky vo vyhotovení vozidla
 101   Evidenčné čísla A   C
 102   Identifikačné číslo motora (typ) A    
 103   VIN, výrobný štítok, výrobné číslo karosérie (nadstavby) A   C
 104   Odchýlky vo vyhotovení vozidla A    
 105   Farba vozidla A    
 200   Brzdová sústava
 201   Prevádzková brzda - účinok     C
 202   Prevádzková brzda - súmernosť pôsobenia     C
 203   Prevádzková brzda - nábeh brzdného účinku   B  
 204   Prevádzková brzda - výstražné zariadenie   B C
 205   Prevádzková brzda - odstupňovateľnosť účinku   B  
 206   Posilňovač bŕzd - činnosť   B  
 207   Prevádzková brzda - zdvih pedálu A B C
 208   Parkovacia brzda - účinok   B C
 209   Parkovacia brzda - zdvih páky   B C
 210   Odľahčovacia brzda   B  
 211   Samočinná brzda prípojného vozidla     C
 212   Nájazdová brzda prívesu - činnosť   B C
 213   Prevod prevádzkovej brzdy A B C
 214   Prevod parkovacej brzdy A B  
 215   Brzdové hadice a potrubie A B  
 216   Tesnosť brzdovej sústavy   B C
 217   Kľúče bŕzd - zdvih pák A B C
 218   Brzdové valce   B  
 219   Brzdové obloženie   B  
 220   Kotúče, bubny bŕzd   B C
 221   Spojkové hlavice A B  
 222   Kontrolné prípojky A B  
 223   Brzdová kvapalina - stav   B  
 224   Tlak vzduchu - prevádzkový, ovládací, brzdový A B  
 225   Obmedzovač brzdného účinku A B  
 226   Protiblokovacie zariadenie (ABS)   B  
 227   Zásobníky energie - vzduchojemy   B  
 300   Riadenie
 301   Mŕtvy chod volantu (celková vôľa v riadení)     C
 302   Plynulosť prenosu sily   B C
 303   Stĺpik (čap) riadenia   B C
 304   Volant (riadidlá) A B C
 305   Prevodka riadenia A B C
 306   Kĺby, páky a tyče riadenia A B C
 307   Vôľa v kĺboch, riadiacich pákách a tyčiach A B  
 308   Zbiehavosť kolies riadiacej nápravy A    
 309   Odklon kolies riadiacej nápravy A    
 310   Geometria kolies riadiacej nápravy - stav A    
 312   Posilňovač riadenia - činnosť A B C
 313   Riadenie zadnej nápravy - stav A B C
 400   Nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
 401   Predná náprava (vidlica) A B C
 402   Kolesá – vôľa v zavesení A B  
 403   Kolesá – vôľa v uložení A B  
 404   Kolesá – pripevnenie A B C
 405   Disky (ráfiky) A B C
 406   Pneumatiky – konštrukcia, typ dezénu, rozmer A   C
 407   Pneumatiky – poškodenie A B C
 408   Pneumatiky – hĺbka dezénovej drážky     C
 409   Predné kolesá - hádzavosť A B  
 414   Zadná náprava (vidlica) A B C
 415   Hnacie reťaze, ozubené remene a ich kryty A B  
 416   Pruženie prednej nápravy (náprav) A B C
 417   Pruženie zadnej nápravy (náprav) A B C
 418   Tlmiče pruženia - stav A B  
 419   Tlmiče pruženia - činnosť A    
 420   Stabilizátor   B  
 421   Spojovacie hriadele a kĺby A B  
 422   Náhradné koleso - stav A B  
 423   Náhradné koleso - pripevnenie A B  
 500   Rám a karoséria
 501   Rám (nosná konštrukcia) - lomy, praskliny   B C
 502   Rám (nosná konštrukcia) - spojenie dielov A B C
 503   Rám (nosná konštrukcia) - korózia A B C
 504   Sklopný stojan (motocykle)   B  
 505   Nárazníky A B C
 506   Zariadenie proti vklineniu malých vozidiel   B C
 507   Kapota, veko batožinového priestoru A B C
 508   Kryty kolies (blatníky)   B  
 509   Lapače nečistôt (zásterky) A B  
 510   Skriňa karosérie (búdka vodiča) A B C
 511   Schodíky (stúpačky)   B C
 512   Dvere   B C
 513   Okná - otváranie a zatváranie   B  
 514   Okno - zasklenie A B C
 515   Ochranné kryty (motocykle) A B C
 516   Stierače a ostrekovače skla A B C
 517   Ostrekovače a stierače svetlometov A B  
 518   Clona proti slnku A B  
 519   Clona proti oslneniu (autobusy) A    
 520   Spätné zrkadlá A B  
 521   Pridržiavacie tyče   B C
 522   Sedadlá a lôžka A B  
 523   Kotvové úchytky pásov   B  
 524   Bezpečnostné pásy   B  
 525   Núdzové východy (autobusy) A B  
 526   Dlážka A B C
 527   Bočnice   B C
 528   Ochrana kabíny vodiča   B C
 529   Nafukovací vankúš (airbag) A B  
 530   Nebezpečné vonkajšie a vnútorné diely   B C
 531   Nadstavba (pracovný stroj) A B C
 600   Osvetlenie a svetelná signalizácia
 601   Svetlomety - počet a umiestnenie   B  
 602   Svetlomety - vyhotovenie   B  
 603   Svetlomety - stav A B  
 604   Prepínanie stretávacích a diaľkových svetiel A B  
 605   Stretávacie svetlá - nastavenie A B  
 606   Diaľkové svetlá - nastavenie   B  
 607   Diaľkové svetlá - intenzita osvetlenia   B  
 608   Predné obrysové svetlá motorového vozidla A B  
 609   Predné obrysové svetlá prípojného vozidla A B  
 610   Doplnkové a bočné obrysové svetlá A B  
 611   Parkovacie svetlá A B  
 612   Osvetlenie smerových tabuliek A B  
 613   Svetlomety do hmly - počet a umiestnenie   B  
 614   Svetlomety do hmly - činnosť A B  
 615   Smerové svetlá – počet a umiestnenie A B  
 616   Smerové svetlá – činnosť A B  
 617   Výstražná činnosť smerových svetiel A B  
 618   Hľadací svetlomet A    
 619   Zadné obrysové svetlá A B  
 620   Brzdové svetlá – počet a umiestnenie   B  
 621   Brzdové svetlá – činnosť A B C
 622   Osvetlenie zadného evidenčného čísla A B  
 623   Spätné svetlá A B  
 624   Odrazové sklá a dosky zadného značenia A B  
 625   Zadné svetlá do hmly – počet a umiestnenie   B  
 626   Zadné svetlá do hmly – činnosť A B  
 627   Pracovné svetlá A B  
 628   Zvláštne výstražné svetlá A B  
 629   Vnútorné osvetlenie A B  
 630   Kontrolné svetlá A B  
 631   Zásuvka (vidlica), spojovací kábel A B  
 632   Denné svetlá A B  
 700   Ostatné ústrojenstvo a zariadenia
 701   Zvukové výstražné zariadenie A B  
 702   Rýchlomer, tachograf   B  
 703   Elektrické vedenia A B C
 704   Akumulátor A B C
 705   Palivová nádrž A B C
 706   Palivové potrubie A B C
 707   Motor a prevodovka - tesnosť A   C
 708   Spojka, radenie A B  
 709   Zariadenie na ťahanie vozidla A B  
 710   Vykurovací a vetrací systém A B C
 711   Vyznačenie obrysov vozidiel a ich súprav A B  
 712   Zariadenie na spájanie vozidiel A B  
 713   Poistné spojovacie zariadenie   B  
 714   Ťažné oje prívesu A B C
 715   Značenie niektorých údajov na vozidle A B  
 716   Sklápacie zariadenie A B C
 717   Hydraulické zariadenia A   C
 718   Úpravy a doplnková výstroj, výbava A B C
 720   Obmedzovač rýchlosti   B
 721   Obmedzovač rýchlosti – kontrola funkčnosti a nastavenia A B
 732   Tlakové nádoby (nádrže) s výstrojom   B C
 733   Technická kontrola plynového zariadenia   B C
 734   Technická kontrola elektrického trakčného zariadenia   B  
 800   Spaliny, zvuk, odrušenie
 801   Emisná kontrola A   C
 804   Výfukové potrubie - vyústenie   B  
 805   Výfukové potrubie - stav A B C
 806   Hladina vonkajšieho zvuku   B  
 807   Elektromagnetická kompatibilita A    
 900   Predpísaná a zvláštna výbava
 901   Zdravotnícke potreby (lekárnička) A B  
 902   Predpísaná minimálna výbava   B  
 903   Výstražný trojuholník A B  
 904   Hasiace prístroje A B C
 905   Zakladacie kliny A B  
 906   Nádoby na rezervné palivo a ich držiaky   B C
 907   Plachta a oblúky   B  
 908   Navijak A B C
 909   Hydraulická ruka A B C
 910   Zdvíhacie čelo A B C

email

home