... ...
Email
Titulka

Technická kontrola

Identifikačné číslo VIN

VIN (Vehicle identification number – Identifikačné číslo vozidla) je medzinárodne jednoznačný identifikátor motorových vozidiel, vyrazený obvykle na štítku, ktorý je trvalo pripevnený ku karosérii vozidla alebo je vyrazený priamo do samotnej karosérie – väčšinou na ťažko dostupnom mieste nosného skeletu. Razenie VIN sa vykonáva obvykle predformovanými raznicami až po nalakovaní karosérie a VIN býva u modernejších automobilov zduplikované aj na iných miestach – obvykle v priezore tieniaceho lemu predného okna a na ďalších, nezverejňovaných miestach. Číslo pozostáva zo 17 písmen a číslic, jeho formát je od roku 1983 určený normou (ISO 3779-1983). V Severnej Amerike je prideľovanie čísiel oproti norme ešte upresnené, takže tam VIN obsahuje dodatočné informácie.

Význam

Standard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ISO 3779 Kód výrobce Popisný kód vozidla Jedinečné číslo
Severní Amerika Kód výrobce Popisný kód vozidla Kontrolní číslice Modelový rok Továrna Jedinečné číslo

V kóde sa používajú číslice a znaky anglickej abecedy, okrem písmen I, O, Q, u ktorých by hrozila možnosť zámeny s číslicami 0 a 1

Znak na 10. pozícii veľmi často (v Severnej Amerike vždy) určuje modelový rok vozidla (resp. rok výroby). Znak A znamená rok 1980, B rok 1981 atd. až po Y pre rok 2000, potom sú pre roky 2001 – 2009 vyhradené číslice 1 – 9 a v roku 2010 sa bude používať znovu znak A, 2011 znak B, atď. – viď nasledujúca tabuľka:

Znaky pre modelový rok (rok výroby) vo VIN

Rok Znak Rok Znak Rok Znak Rok Znak
1971 1 1981 B 1991 M 2001 1
1972 2 1982 C 1992 N 2002 2
1973 3 1983 D 1993 P 2003 3
1974 4 1984 E 1994 R 2004 4
1975 5 1985 F 1995 S 2005 5
1976 6 1986 G 1996 T 2006 6
1977 7 1987 H 1997 V 2007 7
1978 8 1988 J 1998 W 2008 8
1979 9 1989 K 1999 X 2009 9
1980 A 1990 L 2000 Y 2010 A

email

home