... ...
Email
Titulka

Informácie pre motoristov

Technické kontroly malých motocyklov

§ 104 Vyhlášky MDPT SR č. 578 / 2006 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje povinnosť podrobovať aj motorové vozidlá kategórie L1e a L2e pravidelnej technickej kontrole.

Malé motocykle podliehajú pravidelnej technickej kontrole počnúc 1.7.2008!

Nechajte si skontrolovať Váš motocykel a vyhnite sa tak možným sankciám zo strany kontrolných orgánov (polície).

email

home