... ...
Email
Titulka

Informácie pre motoristov

Obsah a druh lekárničky

Dňa 1. mája 2009 vstúpila do účinnosti vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

Čo nová vyhláška mení?

Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno používať až do dátumu ich spotreby. (nie je ich potrebné dovybaviť kartou prvej pomoci ani iným materiálom).

Pokiaľ sa v najbližšom období chystáte kúpiť si novú autolekárničku dajte si pozor na nasledovné:

V období od 1.5.2009 do 31.7.2009 si môžete zakúpiť aj lekárničky vyrobené podľa doterajších (starších) predpisov, musí k nim byť pripojená karta prvej pomoci a musia byť označené dátumom výroby.

Po 1.8.2009 budú môcť výrobcovia lekárničiek dodávať na trh iba lekárničky podľa nových predpisov, tak aby zodpovedali vyhláške MZ SR č. 143/2009 Z. z.

Obal nových lekárničiek musí mať oranžovú farbu a na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 (4) cm.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:

 • * Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
 • * Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
 • * Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
 • * Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

Lekárničky podľa nových predpisov musia obsahovať tzv. „Kartu prvej pomoci“. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel:

 • * lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (motocykle, trojkolky, štvorkolky),
 • * lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (osobné vozidlá do 3,5t, nákladné vozidlá, traktory, pásové traktory a pracovné stroje samohybné),
 • * lekárničky kategóriu motorových vozidiel M2, M3 (autobusy).

Motorové vozidlá M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 musia mať lekárničku pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3 v počte dva kusy.

Obsah lekárničky pre kategóriu L3e až L5e a L7e:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
 • 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
 • 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 • 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
 • 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks
 • 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks
 • 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks
 • 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks
 • 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
 • 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks
 • 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • 1. elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks
 • 2. trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks

Obsah lekárničky pre kategóriu M1, N, T, C a Ps

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
 • 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
 • 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
 • 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
 • 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
 • 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks
 • 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
 • 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
 • 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
 • 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks
 • 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
 • 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks
 • 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks
 • 3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks

Obsah lekárničky pre kategóriu M2, M3

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • 1. rúško resuscitačné s ventilom, 3 ks
 • 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 3 ks
 • 3. 6 párov vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
 • 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 12 ks
 • 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm, 3 ks
 • 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 12 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 30 ks
 • 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 24 ks
 • 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 6 bal. á 5 ks
 • 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 3 ks

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 6 ks
 • 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 6 bal. á 5 ks
 • 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 3 ks
 • 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 3 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 6 ks
 • 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu)

email

home