... ...
Email
Titulka

Informácie pre motoristov

Individuálny dovoz vozidiel

Jednotlivo dovezené vozidlá

Od 1. septembra 2009 na základe novely zákona č. 725 / 2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách sa mení schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel.

Prehľadnú schému, ako prebieha postup pri individuálnom dovoze vozidiel zo zahraničia si môžete stiahnuť tu.

Individuálny dovoz vozidiel po 1.9.2009 - zmena pravidiel (externý odkaz na MDPT SR).

Metodický pokyn č. 21/2009 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami.

email

home